Regulament
1. Organizatorul campaniei promotionale:
Organizatorul competitiei "Press Play - Muzica ne apropie" este compania Nokia Romania SRL -Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 239 cu sprijinul agentiei Webstyler SRL in calitate de imputernicit. Competitia se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. Durata competitiei si aria de desfasurare:
Competitia "Press Play - Muzica ne apropie" se va desfasura in perioada 11 aprilie 2008 – 30 mai 2008, urmand a fi organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada competitiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.nokiapressplay.ro.

3. Drept de participare:
In competitia "Press Play - Muzica ne apropie" are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Persoanele care nu au capacitatea legala, vor trebui sa obtina acordul parintelui (parintilor) sau al altui tutore legal, pentru a putea intra in Competitie. Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC Nokia Romania SRL, ai agentiei de publicitate Webstyler, ai Scolii de Dans StreetBeat precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. Fiecare concurent are dreptul la o singura inregistrare in concurs. Se vor descalifica toate intrarile in Competitie ale oricarui concurent care trimite mai mult decat o inregistrare. Prin participarea in competitie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date a companiei SC Nokia Romania SRL.

4. Premiile competitiei
- Marele premiu - participarea la Street Dance Kemp 2008, desfasurat in Cehia, in perioada 29.06 - 06.07.2008 in valoare de 3600 RON
- 4 telefoane Nokia 5310 XpressMusic, in valoare de 3996 RON

Premiile se vor acorda astfel:
Marele Premiu va fi acordat participantului care va castiga finala competitiei
Cele 4 telefoane Nokia 5310 XpressMusic vor fi acordate participantilor care se vor califica in faza finala a competitiei si au inscris filmul de participare in finala

Calcularea punctajului participantilor
Punctajul fiecarui participant se va calcula dupa formula de mai jos.
In care:
V = numarul voturilor primite de participant
V1 = numarul cel mai mare de voturi obtinute in competitie
N1, N2, N3 = cele 3 note date de cei 3 membri ai juriului participantului (juriul va acorda note intre 1 si 10, numere intregi)
P = punctajul total obtinut de participant

P = (V x 10)/V1 + (N1+N2+N3)/3

Participantul cu cele mai multe voturi din partea sustinatorilor va primi 10 puncte, iar tuturor celorlalti participanti li se vor calcula punctajele obtinute de la sustinatori prin formula (Vx10/V1).

Astfel, punctajul fiecarui participant este format jumatate din voturile sustinatorilor si jumatate din notele juriului. Pucntajul maxim ce poate fi obtinut este de 20 puncte.

5. Mecanismul competitiei:
Pentru a participa in concurs, utilizatorii trebuie sa se inscrie pe site-ul www.nokiapressplay.ro si sa trimita un film cu ei dansand.
Punctajul fiecarui participant va fi generat printr-o formula ce va lua in calcul numarul de sustinatori si notele acordate de juriu, asa cum este explicat la punctul 4 din Regulament
Inscrierea in competitie, se realizeaza prin trimiterea unui username, a numelui si prenumelui, a unei adrese valida de e-mail, iar in cazul in care ai sub 18 ani, a acordului parintelui (parintilor) sau al altui tutore legal. Consimtamantul parintilor/tutorelui/curatorului va trebui sa fie in forma scrisa sub sanctiunea descalificarii. In cazul in care acest acord lipseste, sau se dovedeste a fi fost un fals, va fi declarat castigator participantul care s-a clasat pe locul urmator, si intruneste toate conditiile cerute de organizatori. Daca informatiile necesare nu sunt oferite, participarea va fi considerata nevalabila.

Odata cu intrarea in Competitie, orice participant ia la cunostinta si este de acord ca username-ul, numele, prenumele acestuia cat si intamplarile din filmul trimis sa fie folosite in materialele de marketing Nokia Romania precum si pe bunurile si serviciile asociate. Aceste informatii vor fi folosite numai pentru scopuri de marketing.

Competitia se va desfasura in doua etape.
Prima etapa
 1. Incarcare filme
  Participantii in competitia "Press Play-Muzica ne apropie" vor trebui sa trimita un film cu ei dansand in perioada 11 aprilie – 9 mai 2008. Orice film trimis de un participant trebuie sa fie in format avi, mov, mp4, wmv sau mpeg, iar dimensiunea maxima trebuie sa fie de 25 megabytes. Durata filmului trebuie sa fie de maxim 5 minute. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru trimiterile pierdute, directionate gresit, intarziate sau avariate.
 2. Votare
  In perioada 17 aprilie – 11 mai 2008 se pot vota filmele inscrise in competitie. Orice sustinator care se va inscrie pe site, va putea sa sustina (sa voteze) un singur film. Optiunea de votare poate fi schimbata ori de cate ori doreste fiecare sustinator. Orice participant la concurs (cel care a incarcat film) are dreptul de a vota la fel ca orice sustinator, cu exceptia faptului ca nu are dreptul sa se sutina pe el insusi/ ea insasi.

A doua etapa - finala
In finala se vor califica autorii primelor 4 filme care vor obtine punctajele cele mai mari din clasamanetul competitiei. Acestia vor fi considerati finalisti. Punctajul va fi determinat conform formulei explicate la punctul 4 din prezentul Regulament. Finalistii vor fi anuntati pe site-ul www.nokiapressplay.ro si pe email. Daca in 48 ore, un finalist nu confirma participarea in a doua etapa, in locul acestuia va fi calificat automat autorul filmului din clasament care a obtinut punctajul imediat urmator, incepand cu pozitia a cincea din clasament.
In cazul in care 2 filme vor avea acelasi punctaj, va fi considerat calificat filmul care a adunat cele mai multe voturi din partea sustinatorilor.

 1. Incarcare filme
  Pentru a participa in finala, finalistii vor trebui sa inscrie in perioada 16 mai – 21 mai 2008 cate un film cu ei dansand pe o melodie impusa. Orice film trimis de un participant trebuie sa fie in format avi, mov, mp4, wmv sau mpeg, iar dimensiunea maxima trebuie sa fie de 25 megabytes. Durata filmului trebuie sa fie de maxim 5 minute. Filmele din a doua etapa trebuie sa fie diferite fata de filmele din prima etapa. In cazul in care inregistrarea pentru finala nu este primita pana la data 21 mai 2008, finalistul va fi automat descalificat.
  Organizatorul nu accepta nicio raspundere pentru trimiterile pierdute, directionate gresit, intarziate sau avariate.
 2. Votare
  In perioada 23 mai – 30 mai 2008 se pot vota filmele inscrise in finala. Orice sustinator care se va inscrie sau este inscris pe site, va putea sa voteze filmul unui singur finalist. Optiunea de votare poate fi schimbata de oricate ori doreste fiecare sustinator. Voturile vor putea fi exprimate pana la data de 30 mai ora 23:59, ora Romaniei.

  Numele castigatorului si al filmului castigator se vor anunta in data de 2 iunie si vor fi disponibile pe siteul www.nokiapressplay.ro, pana la data de 30 iunie 2008.

6. Conditii de validare:
 1. Pentru a participa in competitie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:
  • Sa completeze cu date valide formularul de inregistrare pentru incarcarea filmului si pentru votare
  • Sa aiba peste 18 ani, impliniti pana la data inscrierii sau acordul parintelui (parintilor) sau al altui tutore legal daca au sub 18 ani.
  • Daca s-au calificat in finala, sa confirme primirea e-mailului de participare in finala in termen de 48 ore de la anuntare.
 2. Reguli generale pentru filmari: Orice film trimis de un participant trebuie sa fie in format avi, mov, mp4, wmv sau mpeg, iar dimensiunea maxima trebuie sa fie de maxim 25 megabytes. Durata filmului trebuie sa fie de maxim 5 minute. Orice film trimis de un participant in Competitie trebuie sa aiba in prim plan participantul respectiv. Daca apar oricare alte persoane in film, participantul trebuie sa aiba acordul acestora de a incarca si posta acel film pe siteul www.nokiapressplay.ro, inainte de a face acest lucru. Nokia Romania SRL isi declina orice responsabilitate in cazul in care participantii la acest concurs posteaza pe site un film in care protagonistul este o alta persoana decat participantul. De asemenea, Nokia Romania SRL va fi exonerata de orice responsabilitate, in conditiile in care in filmul postat apar si alte persoane, de la care participantul nu a obtinut un acord scris pentru upload-ul creatiei pe site. In acest caz singurul raspunzator pentru aceasta va fi participantul, impotriva caruia se poate actiona legal de catre persoanele indreptatite. In momentul incarcarii si/sau postarii oricarui film pe situl www.nokiapressplay.ro, se considera ca ati acceptat prezentul Regulament si Termenii si Conditiile site-ului pentru concursul "Press Play-Muzica ne apropie", in forma lor generala si nemodificata. Nokia Romania SRL, la unica sa discretie si fara a instiinta, poate sa indeparteze orice film de pe situl www.nokiapressplay.ro si/sau sa previna orice acces la respectivul film.
 3. Validarea ulterioara a castigatorilor:
  Castigatorii desemnati prin formula de calcul a punctajului prezentata la punctul 4, vor primi confirmarea prin e-mail (la adresa de e-mail cu care au participat in competitie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos, in momentul receptiei premiului castigat), iar conditiile care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:
  • Participantii sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
  • Persoanele respective sa trimita mesaj de raspuns la e-mailul de anuntare a castigatorilor in termen de 48 h de la data anuntarii
  • Persoanele sa declare in urma contactarii, adresa unde sa le fie expediate premiile
  • Persoanele sa prezinte in momentul receptiei premiilor, un act de identitate valabil ( buletinul de identitate/cartea de identitate sau pasaport). In cazul in care persoana castigatoare este minora, receptia premiului va fi facuta de catre unul din parintii persoanei castigatoare sau de catre tutorele legal al acesteia.

Contestatii: Contestatiile cu privire la nota primita, se pot face in 48 de ore de la data afisarii acestora pe site. Contestatia se va redacta in scris, si va cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia; iii) semnatura (contrasemnatura parintilor, in cazul minorilor). Inscrisul se depune la posta in termenul aratat, acesta socotindu-se pe zile libere, intrand in socoteala ziua in care a inceput sa curga si ziua cand s-a sfarsit termenul. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. Adresa catre care se va trimite inscrisul este: Intr.Soldat Ioan D.Dobre, nr7, Sector 1, Bucuresti.

Contestatiile se vor solutiona in termen de 3 zile de la data primirii.

7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor:
Premiul constand in participarea la Street Dance Kemp 2008 in Cehia va fi acordat participantului care va castiga finala competitiei.
Cele 4 telefoane Nokia 5310 XpressMusic vor fi acordate participantilor care se vor califica in faza finala a competitiei si au inscris filmul de participare in finala.

Castigatorii celor 4 telefoane Nokia 5310 XpressMusic vor fi autorii primelor 4 filme din clasament, care au obtinut punctajele cele mai mari la finalul primei etape a competiei si care vor participa in finala prin trimiterea celui de-al doilea film.

Daca in 48 ore de la data anuntarii castigatorilor pe site-ul www.nokiapressplay.ro, un finalist nu confirma participarea in a doua etapa, in locul acestuia va fi calificat automat autorul filmului din clasament care a obtinut punctajul imediat urmator, incepand cu pozitia a cincea din clasament.
In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului (lipsa participantilor, invalidare ca urmare a necontactarii castigatorilor si rezervelor), nu se pot acorda toate sau o parte din premii, acestea vor ramane in proprietatea organizatorului.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate pe www.nokiapressplay.ro .

8. Acordarea premiilor
Acordarea premiilor se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data anuntarii pe site, nu mai tarziu de 29.06.2008

9. Termeni si conditii aplicabile competitiei
 1. Participarea la Competitie este posibila numai online, cu ajutorul Internetului.
 2. Intrarile care nu se conformeaza cu Regulamentul Competitiei vor fi descalificate.
 3. Competitia nu se adreseaza angajatilor Nokia Romania SRL, rudelor lor apropiate, angajatilor companiilor partenere la organizarea acestei competitii si nici rudelor acestora de gradul 1.
 4. Organizatorul nu accepta nicio raspundere pentru trimiterile pierdute, directionate gresit, intarziate sau avariate, inclusiv, dar nu limitat la, orice dificultati tehnice, avarii sau erori care afecteaza intrarea in Competitie participantilor.
 5. Orice hotarare asupra Competitiei luata de Nokia Romania SRL este finala si nu se supune niciunui recurs. Nokia Romania SRL nu se va implica in nici un schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la Competitie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele Competitiei.
 6. Premiile nu vor fi inlocuite cu numerar sau cu alte premii.
 7. Toate costurile asociate cu Premiul vor fi platite de catre castigator.
 8. Cu exceptia cazurilor unde este interzis prin legea aplicabila si obligatorie, Regulamentul Competitiei, precum si oricare alte conditii si avertizari aplicabile vor fi guvernate de legile din Romania.

10. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11. Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul competitiei "Press Play - Muzica ne apropie" este disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.nokiapressplay.ro.
Prin inscrierea la aceasta competitie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta promotie, fara alte obligatii sau plati.

12. Incetarea campaniei
Prezenta competitie poate inceta inainte de data de 15 martie 2008 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.nokiapressplay.ro.

13. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

14. Prelucrarea datelor personale
Inscrierea adresei de e-mail si completarea formularului pe www.nokiapressplay.ro in scopul participarii la aceasta competitie, prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care ofera aceste date pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la competitie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.
Prin completarea datelor personale pe www.nokiapressplay.ro participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul competitiei, in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Nokia Romania SRL, operator de date inregistrat cu nr 441.

Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la campania promotionala sunt:
desemnarea castigatorilor competitiei "Press Play-Muzica ne apropie"
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Nokia Romania SRL
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Nokia Romania SRL.
La cererea participantilor, adresata in scris catre Nokia Romania SRL, Organizatorul se obliga:
 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bucuresti, Intr.Soldat Ioan Dobre, nr7, sector 1.
La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.
Competitia
Participa s-a incheiat! Multumim participantilor si tuturor celor care i-au sustinut.
Ai aici filmele finalistilor si cum au fost ei judecati de Juriu.
Vezi finala!
Cunoaste juriul
Tonkins Mircea Richmond
Unii dintre cei mai tari, din Romania si din lume.
Afla cine sunt ei!
Vezi aici